Forlag og Tidskrifter

For mange mennesker kan det til tider være en svær opgave nok at få skriblet en note med de varer, vi nu skal huske at købe, når vi er ude for at handle ind. Men prøv en gang at tænke på, hvor vigtigt et element i vores verden dette egentligt er. Her er der ikke nødvendigvis tale om evnen til at skrive en dosmerseddel, men selve den kunst at kunne skrive og formulere sig på skriftsprog. Så langt tilbage i historien, som det næsten er muligt at dokumentere, har mennesket ikke blot skrevet, men også været fascineret at af læse.

Tænk bare på et religiøst emne som kristendommen. Tænk på Bibelen, hvor det centrale element i Det Nye Testamente naturligvis er Jesus, som havde sin gang på Jorden for mere end 2000 år siden. Der findes dog ligeledes mange andre interessante karakterer, som levede endnu længere tilbage i historien. Moses er et eksempel på en sådan karakter. Selvom det ikke med sikkerhed kan siges, hvornår han levede, menes det at være et sted mellem 1300 år og 1500 år før Jesu’ fødsel. Det bør endda noteres, at de første fem bøger af Biblen er tilskrevet Moses og hans rejser. Tager man således alle disse personer i betragtning, er Bibelen en historie, der begynder mere end 3400 år før Kristi fødsel. Historierne i denne bog er derfor blevet skrevet ned, genfortalt og videregivet gennem generationer, og ikke mindst udgivet i et hav af forskellige oplæg.

Kort fortalt er bøger et utrolig vigtigt element i vores verden, der både gør sig gældende i fortiden og måske også kommer til at præge verden i fremtiden. Hver unik bog, som er udgivet, fortæller en helt særlig historie. Dette er uafhængig af, om den er fiktionel eller fortæller et autentisk stykke historie, ud fra en given forfatters synspunkt. Hos Forlaget Asterisk træder medarbejderne i karakter og arbejder sammen med forfattere igennem hele processen, hvilket er med til at sikre, at produktet ikke blot er som forfatter og forlag ønsker det, men at det litterære værk ligeledes appellerer til publikum.

Som noget af det allerførste bliver en historie indleveret af forfatteren til gennemlæsning. Dette udkast bliver som minimum læst af to forskellige redaktører for at få et bredere og mere varieret kritisk synspunkt. Dernæst mødes redaktionen med forfatteren og diskuterer først og fremmest den aldersgruppe, som han ønsker at dele sit budskab med. Dette skal ske så tidligt i processen som muligt, da sproget, der bruges, har enorm betydning, alt efter alderen på personerne i målgruppen. Brugen af verber ændrer sig således, hvis man henvender sig til børn, hvor der tales mere pædagogisk og benyttes simple ord. Jo ældre børnene bliver, jo mere udvikles og udvides deres sproget. Dette er eksempel på adskiller sig ikke meget fra den metode, som benyttes, når man skriver bøger eller tidsskrifter. Herefter diskuteres de tanker redaktionen har gjort os omkring værket, eventuelle ændringer af sprogbruget, grammatiske rettelser, stavefejl og lignende forbedringer. Inden mødet med forfatteren har de redaktører, som har gennemlæst stykket, allerede haft tid til at mødes for at diskutere punkterne. Dette sørger for, at der er bred enighed om den feedback, som gives til forfatteren. Dermed sikres der i nogen grad mod eventuelle uenigheder omkring redaktørernes ønsker. Derudover undgår man ligeledes eventuelle misforståelser i den feedback, der bliver givet.

Publishing contractEfter dette er det op til forfatteren at tage det næste skridt. Typisk går der et sted mellem 2-4 uger, før den revideres udgave modtages. Det er dog meget vigtigt at understrege, at der ikke er en tidsbegrænsning, da man fra redaktionens side ønsker, at rettelserne er gennemtænkte fremfor forhastede. Alternativt vil kan dette forsinke udgivelsen, da der højst sandsynligt vil være yderligere ændringer efter anden gennemlæsning af værket. Hvis redaktørerne fortsat ikke er helt tilfredse, gentages ovenstående trin indtil en tilfredsstillende version for begge parter er klar til tryk. Såfremt alt går efter bogen, vil man efter anden gennemlæsning være klar til at tage næste skridt, som er de små finurlige detaljer omkring værket. Her menes der blandt andet cover, præsentation, skrifttype og størrelse, resume på bagsiden og lignende elementer. Alt afhængigt af forfatteren vil der til slut være et lokalt event, hvilket typisk vil foregå i en boghandel eller et indkøbscenter, hvor forfatteren kommer fra eller bor, hvor der man har mulighed for at købe signerede bøger.